Pravidlá hry „7 days To Win“

hranej počas silvestrovského pobytu 2018/2019, ktorej víťaz získa poukaz na jeden turnus letného ChaChaLandu 2019 zdarma:

Do hry sú zapojené všetky deti do 16 rokov. Hra potrvá dní od 27. decembra 2018 do 2. 1. 2019

Každý Súťažiaci hrá sám za seba v súlade s týmito Pravidlami. Je však povolené spolupracovať s ostatnými Súťažiacimi, dohadovať spoločný postup či taktiku. Víťaz napriek tomu môže byť len jeden a cenu nie je možné rozdeliť medzi viacerých Súťažiacich.

Súťažiaci, ktorí zvíťazia v aktuálny deň sa stanú dennými semifinalistami. V prípade, že program nemá jasného víťaza, môžu animátori určiť denného semifinalistu na základe prejavu súťažiacich v danom programe.

Z denných semifinalistov účastníci ChaChaSilvestra vyberajú hlasovaním tak, že každý účastník ChaChaSilvestra má jeden hlas, ktorý odovzdá jednému z denných semifinalistov. Hlasovanie prebieha verejne tak, že jednotliví účastníci predstupujú pred ostatných a svoju voľbu verbálne zdôvodňujú.

Hlasovanie bude prebiehať každý večer od 28.12.2018 do 31.12.2018. V aktuálny večer sa hlasuje z denných semifinalistov z večerného programu predošlého dňa a z dopoludňajších a popoludňajších programov aktuálneho dňa.

Dvaja semifinalisti, ktorí získajú najviac hlasov z aktuálneho dňa, postupujú do denného finále, ktoré sa uskutoční hneď po hlasovaní. V prípade rovnosti hlasov sa hlasovanie opakuje, pričom účastníci hlasujú už len zo semifinalistov s rovnakým počtom hlasov. Ak aj po druhom hlasovaní nie je rozhodnuté, výber uskutoční Hlavný vedúci tábora. Víťaz denného finále sa stáva Finalistom hry 7days To Win.

Všetci už zvolení finalisti sa naďalej zúčastňujú programov, aj keď majú účasť v konečnom finálovom súboji už zabezpečenú. V prípade, že sa takýto finalista opäť stane denným semifinalistom, denného hlasovania sa už nezúčastní (ani ako semifinalista ani ako účastník.)

Finálový súboj hry 7days To Win sa uskutoční 1.1.2019. Do finále postupujú všetci víťazi denných finále a držiteľ „divokej karty“, ktorú udelia animátori tábora ChaChaSilvester 2018/2019 pred začiatkom finálového večera.

Každé denné finále sa skladá z minimálne 2 kôl súťažných úloh zameraných na šikovnosť a vedomosti. V každej úlohe môže zvíťaziť iba jeden súťažiaci. Ten súťažiaci, ktorý zvíťazí v 2 kolách súťažných úloh sa stáva víťazom. V prípade, že po druhom kole bude stav vyrovnaný, o víťazovi rozhodne tretie kolo.

Finálový večer ma svoje vlastné pravidlá (počet kôl, obsah a forma), ktoré v plnej miere podliehajú rozhodnutiu animátorov v deň konania.

Víťaz Finálového súboja získa poukaz na jeden turnus letného ChaChaLandu 2019 zdarma.

V prípade výnimočného výkonu súťažiaceho finalistu, môžu animátori navrhnúť ocenenie v podobe zľavy až do výšky 50% z letného poukazu pre ďalšieho súťažiaceho na druhom mieste.