CHACHALANDSKÁ TELEVÍZIA - CHACHA TV
CHACHALANDSKÁ TELEVÍZIA - CHACHA TV

Pozorné oko kamery striehne neustále na všetkých ChaChaLanďákov od príchodu do tábora až po posledné zamávanie a odchod domov. ChaCha TV je krúžok, ktorý deti naučí veľa o práci moderátorov, redaktorov, strihačov, zvukárov, kameramanov a režisérov, pričom majú možnosť nazrieť do zákulisia profesionálnej televízie. Tá ChaChaLandská vysiela aj naživo – sprostredkúva vybrané programy z tábora live cez internet. Deti pracujú pod dohľadom profíkov z televízneho prostredia. Denne pripravujú spravodajstvo a publicistické relácie, obsah sa následne spracúva v digitálnych strižniach. Výsledným produktom je zostrih z ChaChaLandu zverejňovaný online, ktorý rodičom prezentuje dianie v tábore a deťom dopraje milé spomienky na leto v ChaChaLande.

CHACHALANDSKÉ RÁDIO - RÁDIO ONAIR
CHACHALANDSKÉ RÁDIO - RÁDIO ONAIR

Naším ďalším médiom je ChaChaLandské Rádio OnAir, v ktorom deti pripravujú zhruba hodinové vysielanie na každý deň. V bloku figurujú ako moderátori či redaktori, prinášajú informácie o aktuálnom dianí v tábore, pripravovanom programe, správy o počasí či jedálničku, ale pripravujú aj rozhovory s hosťami v štúdiu, ankety a ďalší zaujímavý obsah, ktorý ChaChaLanďákom spestruje popoludňajší oddych. Nezanedbateľnou úlohou tímu Rádia OnAir je aj výber aktuálnych hitov do vysielania, ktoré sa takisto starajú o príjemné počúvanie. Už sa len naladiť!

CHACHALANDSKÉ NOVINY - CHACHA IN PRESS
CHACHALANDSKÉ NOVINY - CHACHA IN PRESS

V ChaChaLande nechýba ani náš vlastný táborový denník. Noviny ChaCha In Press vychádzajú denne a detskí redaktori prostredníctvom nich prinášajú čerstvé informácie o táborových aktivitách. ChaChaLandskí novinári si každé ráno zadelia jednotlivé rubriky a vyrážajú do terénu zháňať informácie, zaujímavosti a ďalšie podklady na články. Produkt svojej práce zalomia pomocou počítačového softvéru a čerstvý výtlačok novín sa ChaChaLanďákom dostáva do rúk popoludní. Najpopulárnejšou rubrikou novín je interaktívny Odkazovač, v ktorom môže celé táborové osadenstvo poslať odkaz pre kamaráta či animátora.

MUZIKÁLOVÝ KRÚŽOK<
MUZIKÁLOVÝ KRÚŽOK

Pomáda, Vlasy, West Side Story a iné známe muzikály už dostali svoju podobu aj v ChaChaLande. Muzikálový krúžok má dvere otvorené najmä pre všestranne nadané deti, keďže sa v ňom spájajú prvky spevu, tanca a herectva. Skĺbiť všetko do jedného celku je výzva aj pre profesionálnych hercov, tých ChaChaLandských vedú skúsené absolventky konzervatórií a odovzdávajú im svoje skúsenosti. Deti si pod odborným vedením nacvičia niekoľko pasáží zo známeho muzikálu a svoje vystúpenie predvedú pred zrakmi všetkých ChaChaLanďákov počas záverečného večera.

CHACHA DANCE GROUP
CHACHA DANCE GROUP

Naša ChaChaLandská „dance crew“, to je krúžok ChaCha Dance Group, ktorý vznikol ako pokračovanie tradičného krúžku spoločenských tancov. Tým sa deti venujú aj momentálne, naučia sa, ako sa tancuje valčík, cha-cha či rumba. Tanečným štýlom sa však medze nekladú, a tak si naši tanečníci už v minulosti pripravili aj hip-hop, break-dance a podobné formy „pouličného tanca“. Do tvorby choreografií zapájajú animátori aj deti, čím pravidelne vytvárajú pôsobivý mix tanečných štýlov. Svoje tanečné schopnosti a pripravený program deti z ChaCha Dance Group takisto prezentujú počas záverečného večera.

DRAMATICKÝ KRÚŽOK
DRAMATICKÝ KRÚŽOK

Ďalším krúžkom v umeleckej sekcii je náš divadelný súbor. Dramatický krúžok je ďalší z tých, ktorého prácu vidia ChaChaLanďáci až počas záverečného večera. Poslednú párty tábora im tak spestrí aj nacvičené divadelné predstavenie. V dramatickom krúžku sa z detí stávajú herci pod vedením skúsených animátorov, ktorí sa sami aktívne venujú tomuto povolaniu. Okrem záverečného predstavenia, ktorým pobavia publikum, sa v krúžku venujú zdokonaľovaniu hereckých a improvizačných schopností, ako aj rôznym aktivitám na rozvíjanie kreativity.

KRÚŽOK KREATÍVNEJ SCÉNOGRAFIE
KRÚŽOK KREATÍVNEJ SCÉNOGRAFIE

Punc dodávajú večerným programom v ChaChaLande aj prepracované dekorácie scény v našej hlavnej sále. Na svedomí ich má Krúžok kreatívnej scénografie, ktorý sa stará o kompletnú výzdobu scény, kde sa ten-ktorý program odohráva. Za efektným vzhľadom scény je často mnoho úsilia, ktoré vyžaduje vysoko kreatívny prístup a zapojenie šikovných rúk. Preto je tento krúžok vhodný najmä pre deti s týmito schopnosťami. ChaChaLanďáci pracujú s najrôznejšími materiálmi, z ktorých okrem dekorácií vyrábajú aj rekvizity či pomôcky podľa zadania programovej sekcie.

HRY V PRÍRODE
HRY V PRÍRODE

Nádherné prostredie rekreačného strediska Podskalie situovaného na úpätí Súľovských skál praje priaznivcom prírody. Krúžok Hier v prírode organizuje výlety do okolia, výstup na podskalský Roháč, učí deti spoznávať stromy, hríby, zvieratá i rastliny. V okolí sa nachádza množstvo inšpiratívnych miest, ktoré vytvorila príroda. Do tých najtajnejších zákutí lesov v Podskalí a okolí sa dostanú práve ChaChaLanďáci z tohto krúžku, v ktorom získajú tie najlepšie základy pre prípadnú dráhu prírodovedcov. Chvíle v prírode si členovia krúžku spríjemňujú rôznymi hrami.

ŠPORTOVÝ KRÚŽOK
ŠPORTOVÝ KRÚŽOK

V ChaChaLande sa nájdu aj také deti, ktoré rady športujú, robia kliky, behajú, šplhajú sa po lane, plávajú, hrajú futbal, volejbal... Jednoducho potrebujú byť neustále v pohybe. Práve pre ne je určený Športový krúžok, v ktorom majú možnosť využiť všetku svoju nadbytočnú energiu na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu v individuálnych aktivitách a zároveň lepšie spoznať svojich táborových kamarátov pri kolektívnych hrách. Pre športové aktivity je areál Podskalia ako stvorený – ponúka futbalové, nohejbalové, beachvolejbalové i streetballové ihrisko, má tiež pingpongové stoly a vlastný bazén.

FOTOGRAFICKÝ KRÚŽOK
FOTOGRAFICKÝ KRÚŽOK

Svoje miesto v ChaChaLande má aj fotografický krúžok, ktorý sa stará o obrazovú dokumentáciu z tábora. Objektívom fotoaparátu treba zachytiť všetky podujatia, večerné programy, ale aj nafotiť fotobooky pre súťažiace Miss ChaChaLand. Deti sa zároveň v krúžku pod odborným vedením naučia, ako správne používať fotoaparát, využiť čo najviac jeho funkcií, ako sa vyznať v možnostiach ovládania, nastaviť to správne svetlo, z akého uhla fotiť, jednoducho, ako mať ten správny, fotografický pohľad na vec. ChaChaLanďáci si osvoja tvorbu portrétov či umeleckých fotografií. Výsledkom ich práce sú stovky záberov z našej letnej rekreácie.

CHACHA BANKA
BANKA ChaChaLandská

ChaChaLandské financie spravuje naša banka, ktorá pracuje so základnou menovou jednotkou, Huterou ChaChaLandskou. Deti po príchode do tábora získajú úvodný balík hutier, ďalšie peniaze môžu zarobiť za úspechy v súťažiach a ďalšiu aktivitu. Získané hutery môžu použiť na nákup tovaru v táborovom obchode, ktorý takisto prevádzkuje Banka ChaChaLandská a v ktorého sortimente nechýba ani cenné táborové tričko. Deti v krúžku zodpovedajú za správu ChaChaLandskej pokladnice, ChaChaÚverov a ChaChaStávok, triedia tovar a dary od sponzorov, pripravujú odmeny do súťaží či sortiment obchodu. Na čele Banky ChaChaLandskej stojí guvernér, ktorý určuje kurz hutier voči euru. S táborovou menou môžu manipulovať iba deti v čase tábora, v rukách dospelých alebo mimo turnusu sú hutery neplatné!